Turinio auditas

69%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2024-05-18 Psichologas Bendrieji reikalavimai Laima
23 2024-05-18 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Darbo grafiko lentelė skiriasi nuo kitų lentelių

Laima
30 2024-05-18 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Aprašykite kokias patalpas nuomojate, galite įkelti grafikus, kainas ar kitą reikalingą informaciją.
 

Laima
53 2024-05-18 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2021 metų informacija, kai turi būti atnaujinama kas ketvirtį.

Laima
83 2024-05-18 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Iki kada šie skelbimai aktualūs?

Laima
133 2024-05-18 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Laima
134 2024-05-18 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Laima
135 2024-05-18 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Laima
157 2024-05-18 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Nėra informacijos apie muziejų.

Laima
190 2024-05-18 Erasmus+ projektas IMPEET „Inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui“ Neutrali

Failas nepasiekiamas

Eimantas
204 2024-05-18 Individuali mokinio pažanga Rekomendacija

Ši informacija taip pat yra kažkurio iš ugdymų paslaugų papildoma informacija? Perkelkite sintaksę prie paslaugų aprašymų.

Eimantas
205 2024-05-18 „Profesinio orientavimo mokymų organizavimas tikslinėms grupėms“ Rekomendacija

Neužtenka įdėti paveiksliuką, reikia tekstą parašyti. Paveiksliuko negali nuskaityti paieškos sistemos, negali perskaityti neįgalieji. Dėl to apskritai reikia venkti informacijos pateikimo kaip "plakatas". Plakatas savaime nėra blogai, blogai, kad nėra teksto, kuriį galėtų nuskaityti robotai.

Eimantas
215 2024-05-18 Įtraukusis ugdymas Neutrali

Jei įtraukusis ugdymas nėra kažkokia atskira paslauga ir tik vienas prisegemas failas, tuomet nereikėtų jam kurti atskiro puslapio. Turėtumėte koncentruoti informaciją į vieną vietą, nes šiuolaikinis svetainių lankytojas nėra kantri persona, labai didelė tikimybės, kad po skyriuką taip ir nenueis iki ten kur reikia.

Laima
220 2024-05-18 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-05-18 Mokytojai Neutrali Laima
35 2024-05-18 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Reikia atsinaujinti informaciją iš naujo ugdymo plano.

Laima
124 2024-05-18 1-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Negerai nuoroda nuorodoje. Iškart nukreipti reikia.

Laima
125 2024-05-18 Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl Neutrali Laima
173 2024-05-18 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Laima
202 2024-05-18 Savaitės darbo planas Neutrali Laima
207 2024-05-18 5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI Neutrali Eimantas
208 2024-05-18 1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M. Neutrali Eimantas
211 2024-05-18 Susitikimų laikas su mokinių tėvais Neutrali Eimantas
212 2024-05-18 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais laikas Neutrali Eimantas
213 2024-05-18 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokinių tėvais laikas Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-05-18 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
El.paštą

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
52 2024-05-18 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Laima
55 2024-05-18 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2018 metų paskutinė informacija.
Pateikite naują informaciją.

Laima
56 2024-05-18 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti dar tvarkos aprašas.
Ir nurodytas atsakingas asmuo.

Eimantas
79 2024-05-18 Apie progimnaziją Neutrali

Kažkokio bendrinio teksto apie mokyklą neturite? Istorijos?

Laima
161 2024-05-18 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Būtina nurodyti asmens duomenų apsaugos pareigūną - vidinį arba išorinį.

Eimantas
171 2024-05-18 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

Laima
189 2024-05-18 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Ar teisingas atsakingas asmuo?
Būtina pateikti aprašymą.
Taip pat puiku būtų pridėti ir nuotraukų.

Laima
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-18 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
6 2024-05-18 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2024-05-18 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pažiūrėti nuostatuose, greičiausiai tarybą sudaro visi mokyklos mokytojai, tai nuostatuose apie tai yra sakinys. Funkcijas ir iš ten paimti.

Ka radau sukėliau Mindaugas

Eimantas
8 2024-05-18 Progimnazijos mokinių taryba Neutrali

Nėra tarybos funkcijos

Laima
9 2024-05-18 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2024-05-18 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Laima
12 2024-05-18 Pasiekimai Neutrali

https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/pasiekimai

Sukelta per dokumentu banka Mindaugas

Laima
18 2024-05-18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformalus švietimas - paslauga.
Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Taip pat, įkelkite naują grafiką, nes dabartinis yra 2019 metų.

Laima
19 2024-05-18 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Laima
22 2024-05-18 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Laima
27 2024-05-18 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Paslauga

Atsakingo asmens kontaktai

Pradinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Vitkauskienė

Pagrindinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Čėplaitė

Neformalusis švietimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Biblioteka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Muziejus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Mokinių pavėžėjimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Mokinių maitinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Patalpų nuoma

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Žibas

Viskas sutvarkyta perziurėk ar taip Mindaugas

 

Laima
28 2024-05-18 Mokinių maitinimas Neutrali

Paslauga, tad reikėtų parašyti kaip organizuojamas maitinimas - patys ar perkate paslaugą. Paprastai skelbia čia valgiaraščius. 

Laima
32 2024-05-18 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

 

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
34 2024-05-18 Ugdymas Neutrali Laima
41 2024-05-18 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2024-05-18 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2024-05-18 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2024-05-18 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2024-05-18 Administracinė informacija Neutrali Laima
47 2024-05-18 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/veikla/2015-09-28-18-03-39

 

Čia turėtų būti mokyklos nuostatai ir visi kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai - tvarkos, taisyklės ir t.t.

Ką supratau sukopinau Mindaugas

 

Laima
54 2024-05-18 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Laima
62 2024-05-18 Progimnazija Neutrali Laima
63 2024-05-18 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Pasidalinkite progimnazijos filosofija, misija, vizija.

Laima
64 2024-05-18 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Jei turite, skelbkite tekstą, autorius, audio.

Laima
68 2024-05-18 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2024-05-18 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti šmm ir Kauno r. įstaigų logotipai.

Eimantas
77 2024-05-18 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-05-18 Svetainės medis Neutrali Eimantas
81 2024-05-18 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingą asmenį pridėk.

Laima
82 2024-05-18 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
86 2024-05-18 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2024-05-18 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Lentelės šablonas

Eimantas
104 2024-05-18 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti strateginis, ugdymo planas, veiklos planai, vadovo ataskaitos ...

Laima
107 2024-05-18 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Laima
114 2024-05-18 Civilinė sauga Neutrali Eimantas
115 2024-05-18 Progimnazijos simboliai Rekomendacija Laima
118 2024-05-18 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Laima
129 2024-05-18 Kontaktai Bendrieji reikalavimai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Laima
130 2024-05-18 Slapukų politika Neutrali Eimantas
145 2024-05-18 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Laima
155 2024-05-18 Specialistai Rekomendacija

Lankytojams būtų smagu matyti kaip atrodo specialistai, tad rekomenduojame įsikelti nuotraukas.

Eimantas
156 2024-05-18 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2024-05-18 Logopedas Bendrieji reikalavimai Laima
160 2024-05-18 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose ši informacija.

Sutvarkyta Mindaugas

Laima
162 2024-05-18 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Eimantas
163 2024-05-18 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-05-18 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Trūksta aprašymo ir bibliotekininkių/ų profilių.
Ar už biblioteką tikrai atsakinga pavaduotoja ar bibliotekininkė/-ės?

Laima
166 2024-05-18 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietos pagalbos įstaigų kontaktus

Laima
167 2024-05-18 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Laima
168 2024-05-18 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
176 2024-05-18 Progimnazijos metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Laima
178 2024-05-18 Tarptautiniai projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
179 2024-05-18 Progimnazijos projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
181 2024-05-18 Savanorystė Neutrali Laima
184 2024-05-18 Borutaičių draugija Neutrali Laima
185 2024-05-18 Šaulių būrelis Neutrali Laima
186 2024-05-18 Muzikiniai kolektyvai Neutrali Laima
188 2024-05-18 Gimnastika ir stalo žaidimai Neutrali Laima
191 2024-05-18 Tarptautinis Baltijos jūros projektas Neutrali Eimantas
192 2024-05-18 Tarptautinis Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektas MARCH Neutrali Eimantas
193 2024-05-18 Projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ Neutrali Eimantas
194 2024-05-18 Projektas „Kuriame bendruomenę“ Neutrali Eimantas
195 2024-05-18 Projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ Neutrali Eimantas
196 2024-05-18 Kokybės krepšelis Neutrali Eimantas
197 2024-05-18 Ugdymas karjerai Neutrali Laima
203 2024-05-18 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
206 2024-05-18 Vidaus darbo tvarkos taisyklės Neutrali Eimantas
209 2024-05-18 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Laima
210 2024-05-18 Informaciją apie UTĄ. Kompetencijos Neutrali

Nuorodos taip nededamos.

Laima
218 2024-05-18 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Laima
219 2024-05-18 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
221 2024-05-18 Pranešėjų apsauga Neutrali
222 2024-05-18 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-05-18 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2024-05-18 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
El.paštą

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
4 2024-05-18 Mokytojai Neutrali Laima
6 2024-05-18 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2024-05-18 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pažiūrėti nuostatuose, greičiausiai tarybą sudaro visi mokyklos mokytojai, tai nuostatuose apie tai yra sakinys. Funkcijas ir iš ten paimti.

Ka radau sukėliau Mindaugas

Eimantas
8 2024-05-18 Progimnazijos mokinių taryba Neutrali

Nėra tarybos funkcijos

Laima
9 2024-05-18 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2024-05-18 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Laima
12 2024-05-18 Pasiekimai Neutrali

https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/pasiekimai

Sukelta per dokumentu banka Mindaugas

Laima
18 2024-05-18 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformalus švietimas - paslauga.
Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Taip pat, įkelkite naują grafiką, nes dabartinis yra 2019 metų.

Laima
19 2024-05-18 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Laima
21 2024-05-18 Psichologas Bendrieji reikalavimai Laima
22 2024-05-18 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Laima
23 2024-05-18 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Darbo grafiko lentelė skiriasi nuo kitų lentelių

Laima
27 2024-05-18 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Paslauga

Atsakingo asmens kontaktai

Pradinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Vitkauskienė

Pagrindinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Čėplaitė

Neformalusis švietimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Biblioteka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Muziejus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Mokinių pavėžėjimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Mokinių maitinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Patalpų nuoma

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Žibas

Viskas sutvarkyta perziurėk ar taip Mindaugas

 

Laima
28 2024-05-18 Mokinių maitinimas Neutrali

Paslauga, tad reikėtų parašyti kaip organizuojamas maitinimas - patys ar perkate paslaugą. Paprastai skelbia čia valgiaraščius. 

Laima
30 2024-05-18 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Aprašykite kokias patalpas nuomojate, galite įkelti grafikus, kainas ar kitą reikalingą informaciją.
 

Laima
32 2024-05-18 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

 

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
34 2024-05-18 Ugdymas Neutrali Laima
35 2024-05-18 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Reikia atsinaujinti informaciją iš naujo ugdymo plano.

Laima
41 2024-05-18 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2024-05-18 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2024-05-18 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2024-05-18 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2024-05-18 Administracinė informacija Neutrali Laima
47 2024-05-18 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/veikla/2015-09-28-18-03-39

 

Čia turėtų būti mokyklos nuostatai ir visi kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai - tvarkos, taisyklės ir t.t.

Ką supratau sukopinau Mindaugas

 

Laima
52 2024-05-18 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Laima
53 2024-05-18 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2021 metų informacija, kai turi būti atnaujinama kas ketvirtį.

Laima
54 2024-05-18 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Laima
55 2024-05-18 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2018 metų paskutinė informacija.
Pateikite naują informaciją.

Laima
56 2024-05-18 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti dar tvarkos aprašas.
Ir nurodytas atsakingas asmuo.

Eimantas
62 2024-05-18 Progimnazija Neutrali Laima
63 2024-05-18 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Pasidalinkite progimnazijos filosofija, misija, vizija.

Laima
64 2024-05-18 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Jei turite, skelbkite tekstą, autorius, audio.

Laima
68 2024-05-18 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2024-05-18 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti šmm ir Kauno r. įstaigų logotipai.

Eimantas
77 2024-05-18 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2024-05-18 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2024-05-18 Apie progimnaziją Neutrali

Kažkokio bendrinio teksto apie mokyklą neturite? Istorijos?

Laima
81 2024-05-18 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingą asmenį pridėk.

Laima
82 2024-05-18 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2024-05-18 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Iki kada šie skelbimai aktualūs?

Laima
86 2024-05-18 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2024-05-18 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Lentelės šablonas

Eimantas
104 2024-05-18 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti strateginis, ugdymo planas, veiklos planai, vadovo ataskaitos ...

Laima
107 2024-05-18 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Laima
114 2024-05-18 Civilinė sauga Neutrali Eimantas
115 2024-05-18 Progimnazijos simboliai Rekomendacija Laima
118 2024-05-18 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Laima
124 2024-05-18 1-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Negerai nuoroda nuorodoje. Iškart nukreipti reikia.

Laima
125 2024-05-18 Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl Neutrali Laima
129 2024-05-18 Kontaktai Bendrieji reikalavimai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Laima
130 2024-05-18 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2024-05-18 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Laima
134 2024-05-18 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Laima
135 2024-05-18 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Laima
145 2024-05-18 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Laima
155 2024-05-18 Specialistai Rekomendacija

Lankytojams būtų smagu matyti kaip atrodo specialistai, tad rekomenduojame įsikelti nuotraukas.

Eimantas
156 2024-05-18 Turinio auditas Neutrali Eimantas
157 2024-05-18 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Nėra informacijos apie muziejų.

Laima
159 2024-05-18 Logopedas Bendrieji reikalavimai Laima
160 2024-05-18 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose ši informacija.

Sutvarkyta Mindaugas

Laima
161 2024-05-18 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Būtina nurodyti asmens duomenų apsaugos pareigūną - vidinį arba išorinį.

Eimantas
162 2024-05-18 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Eimantas
163 2024-05-18 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2024-05-18 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Trūksta aprašymo ir bibliotekininkių/ų profilių.
Ar už biblioteką tikrai atsakinga pavaduotoja ar bibliotekininkė/-ės?

Laima
166 2024-05-18 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietos pagalbos įstaigų kontaktus

Laima
167 2024-05-18 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Laima
168 2024-05-18 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 2024-05-18 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

Laima
173 2024-05-18 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Laima
176 2024-05-18 Progimnazijos metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Laima
178 2024-05-18 Tarptautiniai projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
179 2024-05-18 Progimnazijos projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
181 2024-05-18 Savanorystė Neutrali Laima
184 2024-05-18 Borutaičių draugija Neutrali Laima
185 2024-05-18 Šaulių būrelis Neutrali Laima
186 2024-05-18 Muzikiniai kolektyvai Neutrali Laima
188 2024-05-18 Gimnastika ir stalo žaidimai Neutrali Laima
189 2024-05-18 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Ar teisingas atsakingas asmuo?
Būtina pateikti aprašymą.
Taip pat puiku būtų pridėti ir nuotraukų.

Laima
190 2024-05-18 Erasmus+ projektas IMPEET „Inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui“ Neutrali

Failas nepasiekiamas

Eimantas
191 2024-05-18 Tarptautinis Baltijos jūros projektas Neutrali Eimantas
192 2024-05-18 Tarptautinis Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektas MARCH Neutrali Eimantas
193 2024-05-18 Projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ Neutrali Eimantas
194 2024-05-18 Projektas „Kuriame bendruomenę“ Neutrali Eimantas
195 2024-05-18 Projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ Neutrali Eimantas
196 2024-05-18 Kokybės krepšelis Neutrali Eimantas
197 2024-05-18 Ugdymas karjerai Neutrali Laima
202 2024-05-18 Savaitės darbo planas Neutrali Laima
203 2024-05-18 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
204 2024-05-18 Individuali mokinio pažanga Rekomendacija

Ši informacija taip pat yra kažkurio iš ugdymų paslaugų papildoma informacija? Perkelkite sintaksę prie paslaugų aprašymų.

Eimantas
205 2024-05-18 „Profesinio orientavimo mokymų organizavimas tikslinėms grupėms“ Rekomendacija

Neužtenka įdėti paveiksliuką, reikia tekstą parašyti. Paveiksliuko negali nuskaityti paieškos sistemos, negali perskaityti neįgalieji. Dėl to apskritai reikia venkti informacijos pateikimo kaip "plakatas". Plakatas savaime nėra blogai, blogai, kad nėra teksto, kuriį galėtų nuskaityti robotai.

Eimantas
206 2024-05-18 Vidaus darbo tvarkos taisyklės Neutrali Eimantas
207 2024-05-18 5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI Neutrali Eimantas
208 2024-05-18 1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M. Neutrali Eimantas
209 2024-05-18 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Laima
210 2024-05-18 Informaciją apie UTĄ. Kompetencijos Neutrali

Nuorodos taip nededamos.

Laima
211 2024-05-18 Susitikimų laikas su mokinių tėvais Neutrali Eimantas
212 2024-05-18 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais laikas Neutrali Eimantas
213 2024-05-18 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokinių tėvais laikas Neutrali Eimantas
215 2024-05-18 Įtraukusis ugdymas Neutrali

Jei įtraukusis ugdymas nėra kažkokia atskira paslauga ir tik vienas prisegemas failas, tuomet nereikėtų jam kurti atskiro puslapio. Turėtumėte koncentruoti informaciją į vieną vietą, nes šiuolaikinis svetainių lankytojas nėra kantri persona, labai didelė tikimybės, kad po skyriuką taip ir nenueis iki ten kur reikia.

Laima
218 2024-05-18 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Laima
219 2024-05-18 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
220 2024-05-18 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
221 2024-05-18 Pranešėjų apsauga Neutrali
222 2024-05-18 Lėšos veiklai viešinti Neutrali