Turinio auditas

69%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2023-12-11 Psichologas Bendrieji reikalavimai Laima
23 2023-12-11 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Darbo grafiko lentelė skiriasi nuo kitų lentelių

Eimantas
30 2023-12-11 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Aprašykite kokias patalpas nuomojate, galite įkelti grafikus, kainas ar kitą reikalingą informaciją.
 

Eimantas
53 2023-12-11 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2021 metų informacija, kai turi būti atnaujinama kas ketvirtį.

Eimantas
83 2023-12-11 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Iki kada šie skelbimai aktualūs?

Laima
133 2023-12-11 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
134 2023-12-11 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Eimantas
135 2023-12-11 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Eimantas
157 2023-12-11 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Nėra informacijos apie muziejų.

Eimantas
190 2023-12-11 Erasmus+ projektas IMPEET „Inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui“ Neutrali

Failas nepasiekiamas

Eimantas
204 2023-12-11 Individuali mokinio pažanga Rekomendacija

Ši informacija taip pat yra kažkurio iš ugdymų paslaugų papildoma informacija? Perkelkite sintaksę prie paslaugų aprašymų.

Eimantas
205 2023-12-11 „Profesinio orientavimo mokymų organizavimas tikslinėms grupėms“ Rekomendacija

Neužtenka įdėti paveiksliuką, reikia tekstą parašyti. Paveiksliuko negali nuskaityti paieškos sistemos, negali perskaityti neįgalieji. Dėl to apskritai reikia venkti informacijos pateikimo kaip "plakatas". Plakatas savaime nėra blogai, blogai, kad nėra teksto, kuriį galėtų nuskaityti robotai.

Eimantas
215 2023-12-11 Įtraukusis ugdymas Neutrali

Jei įtraukusis ugdymas nėra kažkokia atskira paslauga ir tik vienas prisegemas failas, tuomet nereikėtų jam kurti atskiro puslapio. Turėtumėte koncentruoti informaciją į vieną vietą, nes šiuolaikinis svetainių lankytojas nėra kantri persona, labai didelė tikimybės, kad po skyriuką taip ir nenueis iki ten kur reikia.

Eimantas
220 2023-12-11 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-12-11 Mokytojai Neutrali Laima
35 2023-12-11 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Reikia atsinaujinti informaciją iš naujo ugdymo plano.

Laima
124 2023-12-11 1-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Negerai nuoroda nuorodoje. Iškart nukreipti reikia.

Laima
125 2023-12-11 Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl Neutrali Laima
173 2023-12-11 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Laima
202 2023-12-11 Savaitės darbo planas Neutrali Laima
207 2023-12-11 5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI Neutrali Eimantas
208 2023-12-11 1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M. Neutrali Eimantas
211 2023-12-11 Susitikimų laikas su mokinių tėvais Neutrali Eimantas
212 2023-12-11 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais laikas Neutrali Eimantas
213 2023-12-11 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokinių tėvais laikas Neutrali Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-12-11 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
El.paštą

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
52 2023-12-11 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Eimantas
55 2023-12-11 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2018 metų paskutinė informacija.
Pateikite naują informaciją.

Eimantas
56 2023-12-11 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti dar tvarkos aprašas.
Ir nurodytas atsakingas asmuo.

Eimantas
79 2023-12-11 Apie progimnaziją Neutrali

Kažkokio bendrinio teksto apie mokyklą neturite? Istorijos?

Eimantas
161 2023-12-11 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Būtina nurodyti asmens duomenų apsaugos pareigūną - vidinį arba išorinį.

Eimantas
171 2023-12-11 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

Eimantas
189 2023-12-11 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Ar teisingas atsakingas asmuo?
Būtina pateikti aprašymą.
Taip pat puiku būtų pridėti ir nuotraukų.

Eimantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-11 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
6 2023-12-11 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-12-11 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pažiūrėti nuostatuose, greičiausiai tarybą sudaro visi mokyklos mokytojai, tai nuostatuose apie tai yra sakinys. Funkcijas ir iš ten paimti.

Ka radau sukėliau Mindaugas

Eimantas
8 2023-12-11 Progimnazijos mokinių taryba Neutrali

Nėra tarybos funkcijos

Eimantas
9 2023-12-11 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2023-12-11 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Laima
12 2023-12-11 Pasiekimai Neutrali

https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/pasiekimai

Sukelta per dokumentu banka Mindaugas

Eimantas
18 2023-12-11 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformalus švietimas - paslauga.
Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Taip pat, įkelkite naują grafiką, nes dabartinis yra 2019 metų.

Eimantas
19 2023-12-11 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
22 2023-12-11 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
27 2023-12-11 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Paslauga

Atsakingo asmens kontaktai

Pradinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Vitkauskienė

Pagrindinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Čėplaitė

Neformalusis švietimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Biblioteka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Muziejus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Mokinių pavėžėjimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Mokinių maitinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Patalpų nuoma

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Žibas

Viskas sutvarkyta perziurėk ar taip Mindaugas

 

Eimantas
28 2023-12-11 Mokinių maitinimas Neutrali

Paslauga, tad reikėtų parašyti kaip organizuojamas maitinimas - patys ar perkate paslaugą. Paprastai skelbia čia valgiaraščius. 

Eimantas
32 2023-12-11 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

 

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
34 2023-12-11 Ugdymas Neutrali Eimantas
41 2023-12-11 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2023-12-11 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-12-11 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2023-12-11 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2023-12-11 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-12-11 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/veikla/2015-09-28-18-03-39

 

Čia turėtų būti mokyklos nuostatai ir visi kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai - tvarkos, taisyklės ir t.t.

Ką supratau sukopinau Mindaugas

 

Laima
54 2023-12-11 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
62 2023-12-11 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-12-11 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Pasidalinkite progimnazijos filosofija, misija, vizija.

Eimantas
64 2023-12-11 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Jei turite, skelbkite tekstą, autorius, audio.

Eimantas
68 2023-12-11 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2023-12-11 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti šmm ir Kauno r. įstaigų logotipai.

Eimantas
77 2023-12-11 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-12-11 Svetainės medis Neutrali Eimantas
81 2023-12-11 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingą asmenį pridėk.

Eimantas
82 2023-12-11 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
86 2023-12-11 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2023-12-11 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Lentelės šablonas

Eimantas
104 2023-12-11 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti strateginis, ugdymo planas, veiklos planai, vadovo ataskaitos ...

Eimantas
107 2023-12-11 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Eimantas
114 2023-12-11 Civilinė sauga Neutrali Eimantas
115 2023-12-11 Progimnazijos simboliai Rekomendacija Eimantas
118 2023-12-11 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Laima
129 2023-12-11 Kontaktai Bendrieji reikalavimai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2023-12-11 Slapukų politika Neutrali Eimantas
145 2023-12-11 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2023-12-11 Specialistai Rekomendacija

Lankytojams būtų smagu matyti kaip atrodo specialistai, tad rekomenduojame įsikelti nuotraukas.

Eimantas
156 2023-12-11 Turinio auditas Neutrali Eimantas
159 2023-12-11 Logopedas Bendrieji reikalavimai Eimantas
160 2023-12-11 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose ši informacija.

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
162 2023-12-11 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-12-11 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2023-12-11 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Trūksta aprašymo ir bibliotekininkių/ų profilių.
Ar už biblioteką tikrai atsakinga pavaduotoja ar bibliotekininkė/-ės?

Eimantas
166 2023-12-11 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietos pagalbos įstaigų kontaktus

Eimantas
167 2023-12-11 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
168 2023-12-11 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
176 2023-12-11 Progimnazijos metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Laima
178 2023-12-11 Tarptautiniai projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
179 2023-12-11 Progimnazijos projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
181 2023-12-11 Savanorystė Neutrali Eimantas
184 2023-12-11 Borutaičių draugija Neutrali Eimantas
185 2023-12-11 Šaulių būrelis Neutrali Eimantas
186 2023-12-11 Muzikiniai kolektyvai Neutrali Eimantas
187 2023-12-11 Lėlių teatras Neutrali Eimantas
188 2023-12-11 Gimnastika ir stalo žaidimai Neutrali Eimantas
191 2023-12-11 Tarptautinis Baltijos jūros projektas Neutrali Eimantas
192 2023-12-11 Tarptautinis Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektas MARCH Neutrali Eimantas
193 2023-12-11 Projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ Neutrali Eimantas
194 2023-12-11 Projektas „Kuriame bendruomenę“ Neutrali Eimantas
195 2023-12-11 Projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ Neutrali Eimantas
196 2023-12-11 Kokybės krepšelis Neutrali Eimantas
197 2023-12-11 Ugdymas karjerai Neutrali Eimantas
203 2023-12-11 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
206 2023-12-11 Vidaus darbo tvarkos taisyklės Neutrali Eimantas
209 2023-12-11 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
210 2023-12-11 Informaciją apie UTĄ. Kompetencijos Neutrali

Nuorodos taip nededamos.

Eimantas
218 2023-12-11 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Eimantas
219 2023-12-11 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
221 2023-12-11 Pranešėjų apsauga Neutrali
222 2023-12-11 Lėšos veiklai viešinti Neutrali
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-12-11 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Eimantas
2 2023-12-11 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kabineto numerį - visiems.
El.paštą

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Eimantas
4 2023-12-11 Mokytojai Neutrali Laima
6 2023-12-11 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Eimantas
7 2023-12-11 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Pažiūrėti nuostatuose, greičiausiai tarybą sudaro visi mokyklos mokytojai, tai nuostatuose apie tai yra sakinys. Funkcijas ir iš ten paimti.

Ka radau sukėliau Mindaugas

Eimantas
8 2023-12-11 Progimnazijos mokinių taryba Neutrali

Nėra tarybos funkcijos

Eimantas
9 2023-12-11 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Eimantas
11 2023-12-11 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Laima
12 2023-12-11 Pasiekimai Neutrali

https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/pasiekimai

Sukelta per dokumentu banka Mindaugas

Eimantas
18 2023-12-11 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Neformalus švietimas - paslauga.
Prašome pateikti paslaugos aprašymą.
Taip pat, įkelkite naują grafiką, nes dabartinis yra 2019 metų.

Eimantas
19 2023-12-11 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Eimantas
21 2023-12-11 Psichologas Bendrieji reikalavimai Laima
22 2023-12-11 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
23 2023-12-11 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Darbo grafiko lentelė skiriasi nuo kitų lentelių

Eimantas
27 2023-12-11 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Paslauga

Atsakingo asmens kontaktai

Pradinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Vitkauskienė

Pagrindinis ugdymas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Čėplaitė

Neformalusis švietimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Biblioteka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Muziejus

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Mikelionienė

Mokinių pavėžėjimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Mokinių maitinimas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė

Patalpų nuoma

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Žibas

Viskas sutvarkyta perziurėk ar taip Mindaugas

 

Eimantas
28 2023-12-11 Mokinių maitinimas Neutrali

Paslauga, tad reikėtų parašyti kaip organizuojamas maitinimas - patys ar perkate paslaugą. Paprastai skelbia čia valgiaraščius. 

Eimantas
30 2023-12-11 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Aprašykite kokias patalpas nuomojate, galite įkelti grafikus, kainas ar kitą reikalingą informaciją.
 

Eimantas
32 2023-12-11 1,2% parama Bendrieji reikalavimai

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

 

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
34 2023-12-11 Ugdymas Neutrali Eimantas
35 2023-12-11 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Reikia atsinaujinti informaciją iš naujo ugdymo plano.

Laima
41 2023-12-11 Projektinė veikla Neutrali Eimantas
43 2023-12-11 Aktualu mokiniams Neutrali Eimantas
44 2023-12-11 Aktualu mokytojams Neutrali Eimantas
45 2023-12-11 Aktualu tėvams Neutrali Eimantas
46 2023-12-11 Administracinė informacija Neutrali Eimantas
47 2023-12-11 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Mindaugai, https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/veikla/2015-09-28-18-03-39

 

Čia turėtų būti mokyklos nuostatai ir visi kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai - tvarkos, taisyklės ir t.t.

Ką supratau sukopinau Mindaugas

 

Laima
52 2023-12-11 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Eimantas
53 2023-12-11 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

2021 metų informacija, kai turi būti atnaujinama kas ketvirtį.

Eimantas
54 2023-12-11 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Eimantas
55 2023-12-11 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

2018 metų paskutinė informacija.
Pateikite naują informaciją.

Eimantas
56 2023-12-11 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Turėtų būti dar tvarkos aprašas.
Ir nurodytas atsakingas asmuo.

Eimantas
62 2023-12-11 Progimnazija Neutrali Eimantas
63 2023-12-11 Filosofija, misija, vizija Rekomendacija

Pasidalinkite progimnazijos filosofija, misija, vizija.

Eimantas
64 2023-12-11 Progimnazijos himnas Rekomendacija

Jei turite, skelbkite tekstą, autorius, audio.

Eimantas
68 2023-12-11 Tvarkaraščiai Neutrali Eimantas
74 2023-12-11 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti šmm ir Kauno r. įstaigų logotipai.

Eimantas
77 2023-12-11 Versija neįgaliesiems Neutrali Eimantas
78 2023-12-11 Svetainės medis Neutrali Eimantas
79 2023-12-11 Apie progimnaziją Neutrali

Kažkokio bendrinio teksto apie mokyklą neturite? Istorijos?

Eimantas
81 2023-12-11 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Atsakingą asmenį pridėk.

Eimantas
82 2023-12-11 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Eimantas
83 2023-12-11 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Iki kada šie skelbimai aktualūs?

Laima
86 2023-12-11 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Eimantas
87 2023-12-11 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Lentelės šablonas

Eimantas
104 2023-12-11 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti strateginis, ugdymo planas, veiklos planai, vadovo ataskaitos ...

Eimantas
107 2023-12-11 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Papildykite naujais ataskaitų rinkiniais.

Dokumentų užvadinimuose reikėtų vengti neaiškių trumpinių ir skaičių. Jei jie jums reikalingi, lai būna kaip alternatyvus pavadinimas, kurį galima įrašyti dokumento aprašyme.

Eimantas
114 2023-12-11 Civilinė sauga Neutrali Eimantas
115 2023-12-11 Progimnazijos simboliai Rekomendacija Eimantas
118 2023-12-11 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai Laima
124 2023-12-11 1-8 klasių pamokų tvarkaraštis 2023/2024 m.m. Neutrali

Negerai nuoroda nuorodoje. Iškart nukreipti reikia.

Laima
125 2023-12-11 Mokomųjų dalykų konsultacijos 5-8 kl Neutrali Laima
129 2023-12-11 Kontaktai Bendrieji reikalavimai

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Eimantas
130 2023-12-11 Slapukų politika Neutrali Eimantas
133 2023-12-11 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Eimantas
134 2023-12-11 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Eimantas
135 2023-12-11 Pradinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Būtinas paslaugos aprašymas.
Dokumentai, jeigu tokie yra.

Eimantas
145 2023-12-11 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai Eimantas
155 2023-12-11 Specialistai Rekomendacija

Lankytojams būtų smagu matyti kaip atrodo specialistai, tad rekomenduojame įsikelti nuotraukas.

Eimantas
156 2023-12-11 Turinio auditas Neutrali Eimantas
157 2023-12-11 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Nėra informacijos apie muziejų.

Eimantas
159 2023-12-11 Logopedas Bendrieji reikalavimai Eimantas
160 2023-12-11 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Nuostatuose ši informacija.

Sutvarkyta Mindaugas

Eimantas
161 2023-12-11 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Būtina nurodyti asmens duomenų apsaugos pareigūną - vidinį arba išorinį.

Eimantas
162 2023-12-11 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Turite ką papildyti?

Eimantas
163 2023-12-11 Savivalda Neutrali Eimantas
165 2023-12-11 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Trūksta aprašymo ir bibliotekininkių/ų profilių.
Ar už biblioteką tikrai atsakinga pavaduotoja ar bibliotekininkė/-ės?

Eimantas
166 2023-12-11 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija

Pridėkite vietos pagalbos įstaigų kontaktus

Eimantas
167 2023-12-11 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai Eimantas
168 2023-12-11 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Eimantas
171 2023-12-11 Priėmimas į progimnaziją Rekomendacija

Čia turėtų būti koncentruota ir empatiška informacija, kaip patekti į jūsų mokyklą mokytis.

Eimantas
173 2023-12-11 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai Laima
176 2023-12-11 Progimnazijos metodinės grupės Bendrieji reikalavimai Laima
178 2023-12-11 Tarptautiniai projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
179 2023-12-11 Progimnazijos projektai Bendrieji reikalavimai Eimantas
181 2023-12-11 Savanorystė Neutrali Eimantas
184 2023-12-11 Borutaičių draugija Neutrali Eimantas
185 2023-12-11 Šaulių būrelis Neutrali Eimantas
186 2023-12-11 Muzikiniai kolektyvai Neutrali Eimantas
187 2023-12-11 Lėlių teatras Neutrali Eimantas
188 2023-12-11 Gimnastika ir stalo žaidimai Neutrali Eimantas
189 2023-12-11 Muziejus Bendrieji reikalavimai

Ar teisingas atsakingas asmuo?
Būtina pateikti aprašymą.
Taip pat puiku būtų pridėti ir nuotraukų.

Eimantas
190 2023-12-11 Erasmus+ projektas IMPEET „Inovatyvūs metodai paauglių verslumo įgūdžių ugdymui“ Neutrali

Failas nepasiekiamas

Eimantas
191 2023-12-11 Tarptautinis Baltijos jūros projektas Neutrali Eimantas
192 2023-12-11 Tarptautinis Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektas MARCH Neutrali Eimantas
193 2023-12-11 Projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ Neutrali Eimantas
194 2023-12-11 Projektas „Kuriame bendruomenę“ Neutrali Eimantas
195 2023-12-11 Projektas „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ Neutrali Eimantas
196 2023-12-11 Kokybės krepšelis Neutrali Eimantas
197 2023-12-11 Ugdymas karjerai Neutrali Eimantas
202 2023-12-11 Savaitės darbo planas Neutrali Laima
203 2023-12-11 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Eimantas
204 2023-12-11 Individuali mokinio pažanga Rekomendacija

Ši informacija taip pat yra kažkurio iš ugdymų paslaugų papildoma informacija? Perkelkite sintaksę prie paslaugų aprašymų.

Eimantas
205 2023-12-11 „Profesinio orientavimo mokymų organizavimas tikslinėms grupėms“ Rekomendacija

Neužtenka įdėti paveiksliuką, reikia tekstą parašyti. Paveiksliuko negali nuskaityti paieškos sistemos, negali perskaityti neįgalieji. Dėl to apskritai reikia venkti informacijos pateikimo kaip "plakatas". Plakatas savaime nėra blogai, blogai, kad nėra teksto, kuriį galėtų nuskaityti robotai.

Eimantas
206 2023-12-11 Vidaus darbo tvarkos taisyklės Neutrali Eimantas
207 2023-12-11 5-8 KLASIŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI Neutrali Eimantas
208 2023-12-11 1-4 KL. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS 2022–2023 M. M. Neutrali Eimantas
209 2023-12-11 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Eimantas
210 2023-12-11 Informaciją apie UTĄ. Kompetencijos Neutrali

Nuorodos taip nededamos.

Eimantas
211 2023-12-11 Susitikimų laikas su mokinių tėvais Neutrali Eimantas
212 2023-12-11 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais laikas Neutrali Eimantas
213 2023-12-11 Individualių pokalbių ir pasitarimų su mokinių tėvais laikas Neutrali Eimantas
215 2023-12-11 Įtraukusis ugdymas Neutrali

Jei įtraukusis ugdymas nėra kažkokia atskira paslauga ir tik vienas prisegemas failas, tuomet nereikėtų jam kurti atskiro puslapio. Turėtumėte koncentruoti informaciją į vieną vietą, nes šiuolaikinis svetainių lankytojas nėra kantri persona, labai didelė tikimybės, kad po skyriuką taip ir nenueis iki ten kur reikia.

Eimantas
218 2023-12-11 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ Neutrali Eimantas
219 2023-12-11 Konsultavimasis su visuomene Neutrali
220 2023-12-11 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali
221 2023-12-11 Pranešėjų apsauga Neutrali
222 2023-12-11 Lėšos veiklai viešinti Neutrali