Progimnazijos metodinės grupės

KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS METODINĖS GRUPĖS 2023–2024 M. M.

 

Metodinė grupė

Kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Metodinės grupės

pirmininkas

Nariai

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Ž. Bastienė

R. Salemonienė

1.  S. Aleksienė

2.  A. Pakėnienė

3.  Z. Buzienė

4.  R. Janulaitienė

5. A. Čičinskaitė

6.  V. Gedvilienė

7.  L. Gaižutienė

8. J. Sprainaitienė

9. N. Steponavičiūtė

10. L. Bungardienė

 

Lietuvių kalbos metodinė grupė

L. Mikelionienė

R. Mikutavičienė 

 1. R. Mazurevičienė
 2. Z. Petraitienė
 3. N. Lengvinienė
 4. V. Pikčilingienė
 5. A. Aleksandravičienė
 6. T. Norkienė

 

Užsienio kalbų metodinė grupė

L. Mikelionienė

A. Lebednykė  

 1. J. Žemaitienė
 2. D. Rimienė
 3. R. Čepulienė
 4. A. Daukienė
 5. R. Petkevičienė
 6. O. Stašaitienė
 7. E. Strašinskaitė
 8. R. Šleinienė
 9. Ž. Kavaliauskienė
 10. K. Brazaitytė

Socialinių mokslų metodinė grupė

L. Mikelionienė

S. Žilinskienė

 1. L. Laškova
 2. D. Bridžius
 3. V. Padriezas
 4. J. Radzevičienė
 5. A. Šidagienė

Menų, technologijų, fizinio ugdymo metodinė grupė

Ž. Bastienė

D. Kuojienė

 1. A. Urbikienė
 2. L. Jurčiukonis
 3. V. Vladišauskas
 4. V. Reklaitienė
 5. D. Balaikienė
 6. D. Kisielienė
 7. Ž. Sprainaitis
 8. S. Dubickas

Klasių auklėtojų

L. Mikelionienė

A. Daukienė

 1. K. Brazaitytė (5 kl.)
 2. D. Stanionis
 3. D. Kuojienė
 4. T. Norkienė
 5. D. Kisielienė
 6. V. Pikčilingienė
 7. R. Čepulienė
 8. L. Laškova (6 kl.)
 9. R. Mazurevičienė
 10. A. Daukienė
 11. J. Sprainaitienė
 12. A. Lebednykė
 13. J. Radzevičienė (7 kl.)
 14. Ž. Kavaliauskienė
 15. R. Šleinienė
 16. J. Žemaitienė
 17. O. Stašaitienė
 18. L. Gaižutienė
 19. E. Strašinskaitė
 20. D. Bridžius
 21. R. Mikutavičienė
 22. S. Aleksienė
 23. V. Padriezas
 24. D. Rimienė (8 kl.)
 25. R. Salemonienė

Pradinio ugdymo metodinė grupė

E. Gailiūnienė

Ž. Sipavičienė

N. Menčinskienė

 1. N. Menčinskienė
 2. G. Jusaitytė (1 kl.)
 3. Ž. Goldbergė
 4. I. Senkutė
 5. K. Fadejeva
 6. I. Jucevičienė
 7. D. Venckuvienė
 8. A. Krajašienė (2 kl.)
 9. D. Narvidienė
 10. R. Zasčiurinskienė
 11. E. Jurevičienė
 12. S. Akelaitienė
 13. K. Žukauskienė
 14. A. Švabauskienė
 15. Ž. Urbonavičiūtė
 16. A. Juškienė
 17. M. Berouka
 18. D. A. Pečkaitienė
 19. G. Mankevičienė
 20. G. Jonuškaitė
 21. A. Misiūnienė (3 kl.)
 22. J. Andriukaitienė
 23. R. Valūnienė (4 kl.)
 24. R. Sajatauskas
 25. V. Braziūnienė
 26. L. Gruštienė
 27. D. Ivoškevičienė
 28. D. Selvianienė
 29. L. Pažarauskienė
 30. R. Paužienė
 31. R. Šleinienė
 32. Ž. Kavaliauskienė
 33. V. Stanislovaitienė  
 34. I. Straigienė
 35. L. Mockevičienė

Pagalbos mokiniui specialistų metodinė grupė

Ž. Bastienė

 

I. Grėbliauskaitė

 1. A. Diksaitė
 2. V. Kvietkuvienė
 3. V. Miliauskienė
 4. J. Brazienė
 5. E. Brazas
 6. E. Gruiniūtė
 7. L. Skopienė
 8. A. Povilaitienė
 9. N. Benikienė
 10. D. Brastauskienė
 11. V. Kalpokaitė
 12. A. Vyšniauskienė
 13. V. Keturakė
 14. A. Kašarinienė
 15. D. Klimenko

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-10-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40