Psichologas

Psichologėmis progimnazijoje dirba

 

Vilma Kvietkuvienė Psichologė

102 kab.

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00-14.30

11.30-12.00

8.00 - 13.00

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

-

-

-

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

       17.30-20.00

11.30 – 12.00

8.00 – 11.30

18.00 - 20.00

Penktadienis

-

-

-

Esu psichologijos magistrė, kognityvinės elgesio terapijos konsultantė, sertifikuota dėmesingo įsisąmoninimo mokytoja, sertifikuota efektyvios tėvystės mokymų vadovė, dirbanti su vaikais, tėvais/globėjais, šeimomis. 

Dėmesys tai yra vertingiausias dalykas, kurį galime skirti kitam žmogui. Ryšyje su kitu mes augame, auga ir mūsų vaikai. Nuolatos pildykime savo santykį kantrybe, supratingumu, priėmimu.

Padėti vaikui augti, tai reiškia nepamiršti auginti savęs. 

Darbo tikslas - prisidėti prie moksleivių psichinės sveikatos palaikymo, atsparumo, savarankiškumo ir sąmoningumo puoselėjimo. Prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios aplinkos kūrimą. Padėti vaikams ir kitiems su vaiku susijusiems asmenims atgauti emocinę pusiausvyrą

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dalia Sladkevičiūtė Psichologė

102 kab.

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

 

Priėmimo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

08.00 – 12.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Antradienis

 

08.00 – 12.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

 

08.00 – 12.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

 

08.00 – 12.00

12.30 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

 

08.00 – 12.00

12.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Teikiant pagalbą mokyklos bendruomenei, konsultuojant tėvus, globėjus, paauglius, mažamečius, specialiųjų ugdymo poreikių turinčius vaikus taikau įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos metodus. 

Mano užduotis – padėti geriau suprasti bei pažinti save, atkurti darną tarp minčių, emocijų ir elgesio, atrasti savo stiprybes, kartu ieškoti išeičių iš patiriamų sunkumų, ieškoti galimybių augti tėvams ir jų vaikams darnoje esamuoju momentu. Tikiu, kad gražiausia dovana žmogui yra galimybė kurti autentišką gyvenimą ir nuolatos mokytis iš savo patirčių.

 

Kontaktai Telefonas +370 664 41456

El. paštas Rašyti

Aušrinė Diksaitė Psichologė

316 kab.

Darbo laikas

 

Savaitės

dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo

valandos

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

7.30 – 18.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.00

Trečiadienis

11.30 – 16.00

 

11.30 – 16.00

Ketvirtadienis

7.30 – 18.30

12.00 – 12.30

9.00 – 15.00

Penktadienis

7.30 – 18.00

12.00 – 12.30

9.00 – 15.00

Kontaktai Telefonas +370 664 41456

El. paštas Rašyti

 

MOTO: „Nerti“ į savęs pažinimo kelionę – stiprybės, drąsos ir meilės sau įrodymas.

 

Darbo tikslas: skatinti ugdymo įstaigos bendruomenę rūpintis savo psichologine sveikata bei mažinti baimę, stigmą kreiptis psichologinės pagalbos.

Funkcijos:

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo sunkumų;
 • Teikia emocinę paramą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo;
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę vaikų bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos sunkumų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo klausimais;
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams;
 • Atlieka aktualius grupinius tyrimus atsižvelgdama į progimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Skatina saugios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40