Mokytojai

 

Pradinis ugdymas

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Sandra Akelaitienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

2e

Jolanta Andriukaitienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

4a

Marija Berouka

Pradinis ugdymas

Mokytoja

3c

Vilma Braziūnienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

4d

Kotryna Fadejeva

Pradinis ugdymas

Mokytoja

1e

Živilė Goldbergė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

1c

Laima Gruštienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

4e

Daiva Ivoškevičienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

4f

Gabrielė Jonuškaitė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

3f

Irma Jucevičienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

1f

Edita Jurevičienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

2d

Greta Jusaitytė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

1b

Aušra Juškienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

3b

Živilė Kavaliauskienė

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Mokytoja

7b

Alma Krajašienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

2a 

Kauno r. pradinių klasių metodinio būrelio narė

Gražina Mankevičienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

3e

Nida Menčinskienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

1a

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Aldona Misiūnienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

3g

Daiva Narvidienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

2b

Rasa Paužienė

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Vyr. mokytoja

 

Lina Pažarauskienė

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Vyr. mokytoja

 

Dalia Aušra Pečkaitienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

3d

Rimantas Sajatauskas

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytojas

4c

Daiva Selvianienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

4g

Ita Senkutė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

1d

Rūta Šleinienė

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas

Vyr. mokytoja

7c

Aurelija Švabauskienė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

2g

Živilė Urbonavičiūtė

Pradinis ugdymas

Mokytoja

3a

Ramutė Valūnienė

Pradinis ugdymas

Vyr. mokytoja

4b

Daiva Venckuvienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

1g

Reda Zasčiurinskienė

Pradinis ugdymas

Metodininkė

2c

Kristina Žukauskienė

Pradinis ugdymas 

Mokytoja

2f

Gimtoji (lietuvių) kalba

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Aurelija Aleksandravičienė

Lietuvių k.

Vyr. mokytoja

 

Nijolė Lengvinienė

Lietuvių k.

Vyr. mokytoja

 

Rasa Mazurevičienė

Lietuvių k.

Vyr. mokytoja

6c

Rita Mikutavičienė

Lietuvių k.

   Metodininkė  

8b

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

Toma Norkienė

Lietuvių k.

Mokytoja

5d

Zigrita Petraitienė

Lietuvių k.

Ekspertė

 

Vita Pikčilingienė

Lietuvių k.

Metodininkė

5f

Užsienio (anglų) kalba 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

 Kristina Brazaitytė

Anglų k.

Vyr. mokytoja

5a

 Rima Čepulienė

 Anglų k.

Metodininkė

6a

Aušra Daukienė

Anglų k.

Metodininkė

6d

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė

Aida Lebednykė

 Anglų k.

Vyr. mokytoja

6f

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

Dangyra Rimienė

Anglų k.

Metodininkė

8e

Jolanta Žemaitienė

Anglų k.

Metodininkė

7d

 Užsienio (prancūzų, rusų, vokiečių) kalbos 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Aurelija Aleksandravičienė

Prancūzų k.

Mokytoja

 

Rima Petkevičienė

Rusų k.

Metodininkė

 

Ona Stašaitienė

Rusų k.

Metodininkė

7e

Kauno r. rusų k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Eglė Strašinskaitė

Vokiečių k.

Vyr. mokytoja

Kauno r. vokiečių k. mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Vida Zulonaitė

Vokiečių k.

Vyr. mokytoja

 

 Matematika 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Sandra Aleksienė

Matematika

 Mokytoja

8c

 

Zita Buzienė

Matematika

Metodininkė

 

Augustė Čičinskaitė

Matematika

 Mokytoja

 

Rasa Janulaitienė

Matematika

Mokytoja

 

Asta Pakėnienė

Matematika

Metodininkė

 

 

Informacinės technologijos

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Laima Gaižutienė

Informacinės technologijos

Metodininkė

7f

 

Vilma Gedvilienė

Informacinės technologijos

Metodininkė

 

 

Istorija

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Darius Bridžius

Istorija

Metodininkas

8a

Lidija Laškova

Istorija

Metodininkė

6b

Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) narė

Chemija

Lina Bungardienė

Chemija

Metodininkė

 

 

Biologija

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Rasa Salemonienė

Biologija

Gamta ir žmogus

Gamtos mokslai

Metodininkė

 

8f ir 8g

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

Jurgita Sprainaitienė

Biologija

Gamta ir žmogus

Gamtos mokslai

Metodininkė

6e

 

Fizika

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Nijolė Steponavičiūtė

Fizika

Metodininkė

 

Geografija

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Valentinas Padriezas

Geografija

Ekspertas

8d

Kauno r. geografijos mokytojų metodinio būrelio narys

Sonata Žilinskienė

Geografija

Metodininkė

Kauno r. geografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Gyvenimo įgūdžiai

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Marija Aleksandraitytė

Gyvenimo įgūdžiai

Mokytoja

 

 

Dailė

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Dalia Gineitė

Dailė

Metodininkė

 

Linas Jurčiukonis

Dailė

Vyr. mokytojas

 

Aušra Urbikienė

Dailė

Ekspertė

Kauno r. menų mokytojų metodinio būrelio narė

 

Fizinis ugdymas

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Saulius Dubickas

Fizinis ugdymas

Metodininkas

 

Dalia Kisielienė

Fizinis ugdymas

Metodininkė

5e

Kauno r. fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė

Diana Kuojienė

Fizinis ugdymas

Vyr. mokytoja

5c

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Žydrūnas Sprainaitis

Fizinis ugdymas

Metodininkas

 

 

Muzika

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė

kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Dalė Balaikienė

Muzika 

Metodininkė

 

Viktorija Stanislovaitienė

Muzika (pradinis ugdymas)

Vyr. mokytoja

 

 

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Loreta Mockevičienė

Tikyba

Vyr. mokytoja

 

Jūratė Radzevičienė

Etika

Metodininkė

7a

Kauno r. etikos mokytojų metodinio būrelio narė

Aldona Šidagienė

Tikyba

Metodininkė

Vilkaviškio vyskupijos Aleksoto dekanato vadovė

Inga Straigienė

Tikyba

Mokytoja

 

 

Technologijos

 

Vardas pavardė

Dėstomi dalykai

Kvalifikacinė kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Lina Bungardienė

Technologijos

Vyr. mokytoja

 

Linas Jurčiukonis

Tecnologijos

Vyr. mokytojas

 

Vasarė Reklaitienė

Technologijos

Mokytoja

 

Valdas Vladišauskas

Technologijos

Mokytojas

 

Žmogaus sauga

Valdas Vladišauskas

Žmogaus sauga

Vyr. mokytojas

 

Neformalusis švietimas

 Vardas pavardė

Būrelis

Kvalifikacinė
kategorija

Auklėjamoji klasė, kitos pareigos

Valė Dervinienė

Tradicinės kanklės

Ekspertė

 

Indra Kubiliūnienė

Ukulėlės

Metodininkė

 

Evaldas Liutkauskas

Pučiamųjų instrumenų orkestras

Ekspertas

 

Indrė Navickienė

Choreografija

Mokytoja

 

Karolina Sidabrienė

Gatvės šokių studija

Mokytoja

 

Remigijus Terminas

Pučiamųjų instrumentų orkestras

Metodininkas

 

 

 

Mokytojo padėjėjai

 

Nijolė Benikienė

Mokytojo padėjėja

Daiva Brastauskienė

Mokytojo padėjėja

Virginija Kalpokaitė

Mokytojo padėjėja

Aurelija Kašarinienė

Mokytojo padėjėja

Vaiva Keturakė

Mokytojo padėjėja

Genovaitė Venckauskienė

Mokytojo padėjėja

Aldona Vyšniauskienė

Mokytojo padėjėja

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40