Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareiginiai nuostatai 41.5 KB
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos nuostatai 2022-09-20 20:53:08 3.25 MB
Bendrosios nuostatos 2021-07-14 12:27:11 74.6 KB
Progimnazijos veiklos sritis ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas 2021-07-14 12:27:11 123.81 KB
Progimnazijos teisės ir pareigos 2021-07-14 12:27:12 114.31 KB
Progimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas 2021-07-14 12:27:12 76.4 KB
Progimnazijos savivalda 2021-07-14 12:27:13 76.51 KB
Baigiamosios nuostatos 2021-07-14 12:27:13 66.09 KB
Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 2021-07-14 12:47:37 234.71 KB
Tvarkos
Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija 2021-07-14 12:29:20 112.93 KB
Progimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė 2021-07-14 12:29:21 117.13 KB
Pagalbos teikimo vaikui tvarka 2021-07-14 12:46:30 520.2 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2021-07-14 12:46:31 365.86 KB
Mokinių ir jų tėvų informavimo tvarka 2021-07-14 12:46:31 193.53 KB
Mokinių atleidimo nuo menų ir kūno kultūros pamokų tvarka 2021-07-14 12:46:32 185.54 KB
Mokinių, jų tėvų (globėjų) prašymų dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo nagrinėjimo tvarka 2021-07-14 12:46:33 182.42 KB
Ekstremali situacija 2021-07-14 12:46:33 196.36 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarka. 2023-09-17 17:41:54 55 KB
Atleidimas nuo dalykų dalies pamokų 31.5 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarka 2021-07-12 16:10:06 298.61 KB
Prašymai
Prašymas priimti į 1 klasę 2022-01-05 10:36:05 38.5 KB

Atnaujinta: 2023-08-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40