Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareiginiai nuostatai 41.5 KB
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazijos nuostatai 2022-09-20 20:53:08 3.25 MB
Bendrosios nuostatos 2021-07-14 12:27:11 74.6 KB
Progimnazijos veiklos sritis ir rūšys, tikslas, uždaviniai, funkcijos, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas 2021-07-14 12:27:11 123.81 KB
Progimnazijos teisės ir pareigos 2021-07-14 12:27:12 114.31 KB
Progimnazijos veiklos organizavimas ir valdymas 2021-07-14 12:27:12 76.4 KB
Progimnazijos savivalda 2021-07-14 12:27:13 76.51 KB
Baigiamosios nuostatos 2021-07-14 12:27:13 66.09 KB
Neformaliojo švietimo organizavimas mokykloje 2021-07-14 12:47:37 234.71 KB
Tvarkos
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-06 19:24:48 437.23 KB
Darbuotojų priėmimas į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarka ir atestacija 2023-12-06 19:24:48 112.93 KB
Progimnazijos turtas, lėšos, jų naudojimo tvarka ir finansinės veiklos kontrolė 2023-12-06 19:24:48 117.13 KB
Pagalbos teikimo vaikui tvarka 2024-06-16 09:23:15 512.35 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-06-16 09:21:51 364.76 KB
Mokinių atleidimo nuo pamokų tvarka 2024-06-16 09:24:43 185.54 KB
Ugdymo ekstremaliomis sąlygomis tvarka 2024-06-19 00:04:15 199.74 KB
Lankomumo užtikrinimo tvarka. 2023-12-06 19:24:48 55 KB
Priėmimas į progimnaziją
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarka 2021-07-12 16:10:06 298.61 KB
Pirmokų priėmimas į progimnaziją 226.53 KB
Prašymas priimti į 1 klasę 38.5 KB
Prašymai
Prašymas priimti į 1 klasę 2022-01-05 10:36:05 38.5 KB
Prašymas priimti į 5 klasę 38.5 KB
Penktokų tėvams 226.02 KB

Darbo tvarkos taisyklės Atnaujinta Dydis
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2023-12-06 19:10:49 437.23 KB
1 priedas_Mokiniu skatinimo sistema 2022-05-13 20:49:11 218.02 KB
2 priedas_Vaiko gerovės komisijos reglamentas progimnazijos 2022-05-13 20:48:42 207.53 KB
3 priedas_maitinimo organizavimo tvarka 183.52 KB
4 priedas_Aprupinimo vadoveliais, mokymo priemonemis tvarka 191.72 KB
5 priedas_Pavezejimo tvarka. 2023-08-29 17:09:23 185.31 KB
6 priedas_Sveikatos prieziuros tvarka 186.66 KB
7 priedas_Budejimo mokykloje tvarka 193.83 KB
8 priedas_Nusiskundimu pateikimo tvarka 2022-05-13 20:52:47 221.59 KB
9 priedas_Lesu skirtu pazintinei veiklai naudojimo tvarka 205.07 KB
10 priedas_Mokiniu profesiniam konsultavimui skirtu lesu naudojimo tvarka 191.4 KB
11 priedas_Mokyklos autobuso naudojimo taisykles 190.49 KB
12 priedas Pagalbos teikimo vaikui TVARKA 332.16 KB
13 priedas_ELEKTRONINIO DIENYNO NUOSTATAI 422.91 KB
14 priedas_Mokiniu priemimo tvarka Jonučių progimnazijoje 298.62 KB
15 priedas_Poveikio priemoniu taikymo tvarka 380.16 KB
MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS 379.21 KB

Atnaujinta: 2024-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40