Socialinis pedagogas

Kiekvienas vaikas yra ypatingas ir gali būti sėkmingas.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Indrė Grėbliauskaitė Socialinė pedagogė

125 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Antradienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Trečiadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Penktadienis

8.00 – 12.30

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
12.30 – 14.00

Kontaktai Telefonas (8 37) 55 71 80

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo darbas visada yra  nukreiptas į pagalbą. Tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos.

Socialinio pedagogo veiklos objektas  - mokinio socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, ugdant visapusišką asmenybę

Veikloje vadovaujuosi  pagarbos, atvirumo, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, empatijos, priėmimo, pasitikėjimo, konfidencialumo vertybėmis ir nuostatomis.

 

Dirbdama tikiu tuo, kuo daugiau savo aplinkoje įžvelgsiu gėrio, grožio, šilumos, tuo daugiau tų savybių turėsiu savyje. Kuo aiškiau įsivaizduosiu kur link einu, tuo labiau tikėsiu, kad ten ir nueisiu.

Loreta Skopienė Socialinė pedagogė

125 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Antradienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Trečiadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Penktadienis

8.00 – 12.30

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
12.30 – 14.00

Kontaktai Telefonas (8 37) 55 71 80

El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo darbas visada yra  nukreiptas į pagalbą. Tai pagalbos teikėjas vaikams, paaugliams, jų šeimoms, ginantis jų teises bei primenantis pareigas, padedantis vaikui rasti savo vietą sociume.

Socialinio pedagogo veiklos objektas yra pedagogiškai apleisti, patyrę socialinę atskirtį, turintys specialiųjų poreikių ugdytiniai – labiausiai pažeidžiama bendruomenės dalis, kuriai reikia supratimo ir pagalbos integruojantis į mokyklos, visuomenės gyvenimą. Mokykloje, dirbdama kartu su mokytojais, mokyklos vadovais, socialinių tarnybų darbuotojais kuriu pozityvią ugdomąją aplinką, skatinu visavertę asmenybės raišką.

Veikloje vadovaujuosi  pagarbos, atvirumo, tolerancijos, unikalumo, nesmerkimo ir neteisimo, empatijos, priėmimo, pasitikėjimo, konfidencialumo vertybėmis ir nuostatomis.

Aš dirbu tam, kad padėti vaikams užaugti.

Aušra Povilaitienė Socialinė pedagogė

125 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Antradienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Trečiadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Ketvirtadienis

8.00 – 13.00

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
13.00 – 15.30

Penktadienis

8.00 – 12.30

11.30 – 12.00

7.30 – 8.00
12.30 – 14.00

Kontaktai Telefonas (8 37) 55 71 80

El. paštas Rašyti

Socialinis pedagogas – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas. Tai asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais ir kitokios socialinės pedagoginės pagalbos. Mokykloje, dirbdama kartu su mokytojais, mokyklos vadovais, socialinių tarnybų darbuotojais kuriu pozityvią ugdomąją aplinką.

Mano veiklos svarbiausias tikslas – mokinio socialinė-emocinė gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, ugdant visapusišką asmenybę.

Veikloje vadovaujuosi šiomis vertybinėmis nuostatomis – tolerancijos ir asmenybės unikalumo pripažinimo, nesmerkimo, neteisimo ir pagarbos, konfidencialumo, pasitikėjimo ir asmenybės priėmimo tokio, koks jis yra. Tik vertindama kaip vertybę atvirumą ir empatiją aš galiu tikėtis atviro ir nuoširdaus bendravimo su vaiku.

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40