Progimnazijos taryba

 

PROGIMNAZIJOS TARYBA 2023-2024 M. M. ir 2024-2025 M. M.

 

Eil.

Nr.

Tarybos narys

(vardas ir pavardė)

Pastaba

 1.  

Kristina Strigūnienė (pirmininkė)

Tėvų atstovė

 1.  

Darijus Brukštus

Tėvų atstovas

 1.  

Agnė Michailovienė

Tėvų atstovė

 1.  

Raimondas Maročka

Tėvų atstovas

 1.  

Nida Bartaševičiūtė

Mokinių atstovė

 1.  

Kamilė Kulpė

Mokinių atstovė

 1.  

Goda Michailovaitė

Mokinių atstovė

 1.  

Eglė Urbanavičiūtė

Mokinių atstovė

 1.  

Nijolė Lengvinienė

Mokytojų atstovė

 1.  

Rima Petkevičienė

Mokytojų atstovė

 1.  

Rimantas Sajatauskas

Mokytojų atstovas

 1.  

Daiva Selvianienė

Mokytojų atstovė

 1.  

Marius Norvaiša

Bendruomenės atstovas

 

Progimnazijos tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus; 
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 
 • išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo; 
 • teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui; 
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
Atnaujinta: 2023-10-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40