KOLEGIALUMAS KLASĖS VADOVO VEIKLOJE: IŠŠŪKIAI, PATIRTYS IR ATRADIMAI

  • Paskelbė : Laima Gaižutienė
  • Paskelbta: 2022-12-01
  • Kategorija: Renginiai

 

Klasės vadovai mokykloje turi daug pareigų. Jie organizuoja renginius: išvykas, ekskursijas, specialistų paskaitas, konkursus, šventes, muges, vakarones, viktorinas,  socialinę veiklą, vykdo projektus: vaikai atstovauja mokyklai miesto, šalies ar tarptautiniuose renginiuose, varžybose, akcijose. Pedagogai moko bendravimo, bendradarbiavimo, pagarbos vienas kitam, tvarko dokumentus, bendrauja su tėvais, dėstančiais mokytojais ir t. t.

 

Auklėtojas,  mokykloje iškilus problemai, padeda ją išspręsti, nes per dieną tenka būti paslapčių saugotoju, patarėju, klausytoju, pamestų daiktų ieškotoju, gydytoju.

Itin dažnai kyla klausimas, kaip klasę suburti į komandą? Kaip elgtis kritinėse ir naujose situacijose? Kaip savo vadovaujamos klasės vaikus auklėti ir mokyti ne tik gerai, bet ir įdomiai. Todėl kiekvienas nori išgirsti patarimų, naujų idėjų, kurias galėtų pritaikyti savo darbe.

 

Prasidėjus Adventui,  lapkričio 29 d.,  Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos 1-8 klasių vadovai vyko  1–8 klasių vadovų metodinį  renginį ,,Kolegialumas klasės vadovo veikloje: iššūkiai, patirtys ir atradimai“ , kurią organizavo  Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pedagogai.

Metodinės dienos  tikslas – skatinti  klasių auklėtojų bendradarbiavimą, dalytis gerąja patirtimi ir tobulinti klasės auklėtojų kompetencijas, taikant įvairius metodus.

 

Metodinio renginio metu pranešimą skaitė Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktorė S. G. Jakovickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui S.Šimonėlienė , 1-8 klasių mokytojos ir  auklėtojos: L.Stankevičienė ( pradinių klasių mokytoja), N.Miliūnienė ( anglų k. mokytoja),  A. Vilkė ( istorijos mokytoja), A. Albertė ( technologijų mokytoja),  G.Dabrilienė ( fizinio ugdymo mokytoja).

Pranešėjos dalijosi savo patirtimi, kaip ugdo mokinių gebėjimus, įpročius ir nuostatas, atsakomybę, buria klasės kolektyvą, pateikė pavyzdžių, kaip aktyviais žaidimais paįvairina klasės valandėles. 

Turbūt daugelis sutiks, kad klasių vadovams – didžiulis iššūkis sugalvoti, kaip įdomiai pateikti dovanėles vaikams gimtadienio proga, kokias veiklas vykdyti šventiniu laikotarpiu, ne mažiau svarbu suorganizuoti  edukacines išvykas. Kaskart keliaujant su vaikais norisi, kad jie kuo daugiau sužinotų, visapusiškai ugdytųsi. Taip pat  pranešėjos  pristatė  klasės bendruomenės bendras veiklas. Mokytojos pateikė pavyzdžių, kaip bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais duoda  gražių vaisių kūrybiniuose projektuose, sutelkia klasės bendruomenę,  formuoja gerą klasės mikroklimatą.

   Tikimės, kad kiekvienas Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos klasės auklėtojas išgirdo naudingų dalykų, kuriuos panaudos ugdydami atsakingus, pareigingus mokinius, norinčius draugiško, tolerantiško, supratingo, šiuolaikiško, kartais griežto auklėtojo.

 

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos administracija 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos