Žydrė Sipavičienė
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja