Psichologas

Psichologėmis progimnazijoje dirba

Jūratė Sankūnienė Psichologė

315 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Priėmimo valandos

Pirmadienis

9.00 – 12.00
15.30 – 17.30

12.00 – 12.30

7.00 – 9.00

9.00 – 12.00
15.30 – 17.30

Antradienis

 

 

7.00 – 9.00

15.00 – 19.00

 

Trečiadienis

9.00 – 12.00
12.30 – 15.30

12.00 – 12.30

7.00 – 9.00

9.00 – 12.00
12.30 – 15.30

Ketvirtadienis

 

 

16.00 – 19.00

 

Penktadienis

12.00 – 16.00

 

7.00 – 9.00
16.00 – 19.00

12.00 – 16.00

Kontaktai Mobilusis 868565882

El. paštas juvenoss@gmail.com
El. paštas Rašyti

TU ESI SAVO GYVENIMO KŪRĖJAS!

PASIRINK, KĄ KURSI, NES NUO TO PRIKLAUSYS TAVO ATEITIS.

 

Esu įgijusi psichologijos bakalauro ir magistro laipsnius. Norėdama tobulėti profesinėje srityje įgijau Kognityvinės ir elgesio psichoterapijos (KET) specialybę. Man suteiktas sveikatos ir edukacinės psichologijos Europos psichologo sertifikatas EuroPsy

DAUGUMA Į PSICHOLOGĄ BESIKREIPIANČIŲ ŽMONIŲ

NETURI JOKIŲ PSICHIKOS SUTRIKIMŲ.

Susiduriame su baimėmis, nerimu, įtampomis, patiriame stresinių būsenų. Tai daro tiesioginę įtaką mūsų fizinei bei psichinei sveikatai. Psichologiniai sunkumai dažnai užklumpa netikėtai, kai mes esame jiems nepasiruošę, todėl ypač svarbu lavinti gebėjimus būti išmintingiems, sąmoningiems ir dvasingiems. Kai protą temdo neigiami jausmai, pavyzdžiui, pyktis, neapykanta, pavydas, mes prarandame gebėjimą valdytis, sveikai mąstyti, taip pat netenkame gebėjimo būti laimingiems… Būtina valdyti savo protą, kad galėtume gyventi tiesiog ramiai. Sunkumai, pasitikti ramiu, aiškiu protu, gali būti sėkmingai įveikti. Psichologinius sunkumus galima nugalėti lavinant gebėjimą įžvelgti skirtumus, taisyti klaidas, ieškant jėgų, kurios leistų su tais sunkumais išgyventi ar tiesiog juos įveikti.

Psichologinis konsultavimas padeda žmonėms išsiaiškinti, įsisąmoninti ir spręsti asmeninius, tarpasmeninius sunkumus, susijusius su psichologine savijauta ar elgesiu. Konsultacijos metu psichologas padeda atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą, padėti suformuoti objektyvų požiūrį į save ir išorinį pasaulį, įveikti nevilties ir bejėgiškumo jausmus, jaustis atsakingam ir kontroliuoti savo veiksmus, padėti sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą, išspręsti kasdienes problemas, atrasti teigiamas, stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose srityse.

Vilma Kvietkuvienė Psichologė

102 kab.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.00-14.30

11.30-12.00

8.00 - 13.00

Antradienis

-

-

-

Trečiadienis

7.00 – 16.00

11.30-12.00

8.00 - 13.00

Ketvirtadienis

9.30 – 16.00

17.30-19.30

11.30 – 12.00

10.00 – 14.00

14.30 – 15.30

18.00-19.00

Penktadienis

7.00 – 16.00

11.30 – 12.00

8.00 – 11.30

12.00-12.30

Esu psichologijos magistrė, kognityvinės elgesio terapijos konsultantė, sertifikuota dėmesingo įsisąmoninimo mokytoja, sertifikuota efektyvios tėvystės mokymų vadovė, dirbanti su vaikais, tėvais/globėjais, šeimomis. 

Dėmesys tai yra vertingiausias dalykas, kurį galime skirti kitam žmogui. Ryšyje su kitu mes augame, auga ir mūsų vaikai. Nuolatos pildykime savo santykį kantrybe, supratingumu, priėmimu.

Padėti vaikui augti, tai reiškia nepamiršti auginti savęs. 

Darbo tikslas - prisidėti prie moksleivių psichinės sveikatos palaikymo, atsparumo, savarankiškumo ir sąmoningumo puoselėjimo. Prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios aplinkos kūrimą. Padėti vaikams ir kitiems su vaiku susijusiems asmenims atgauti emocinę pusiausvyrą

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

 

Aušrinė Diksaitė Psichologė

316 kab.

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

7:00 – 9:00 Nekontaktinis laikas

 

7:00 – 9:00 Nekontaktinis laikas

7:00 – 9:00 Nekontaktinis laikas

 

9:00 – 12:00 Kontaktinis laikas

 

9:00 – 12:00 Kontaktinis laikas

9:00 – 12:00 Kontaktinis laikas

 

12:00 – 12:30 Pietų pertrauka

 

12:00 – 12:30 Pietų pertrauka

12:00 – 12:30 Pietų pertrauka

 

12:30 – 15:00 Kontaktinis laikas

11:30 – 16:00 Kontaktinis laikas

12:30 – 15:00 Kontaktinis laikas

12:30 – 15:00 Kontaktinis laikas

 

15:00 – 18:00 Nekontaktinis laikas

 

15:00 – 18:00 Nekontaktinis laikas

15:00 – 18:00 Nekontaktinis laikas

Kontaktai Telefonas +370 664 41456

El. paštas Rašyti

 

MOTO: „Nerti“ į savęs pažinimo kelionę – stiprybės, drąsos ir meilės sau įrodymas.

 

Darbo tikslas: skatinti ugdymo įstaigos bendruomenę rūpintis savo psichologine sveikata bei mažinti baimę, stigmą kreiptis psichologinės pagalbos.

Funkcijos:

 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo sunkumų;
 • Teikia emocinę paramą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo;
 • Šviečia progimnazijos bendruomenę vaikų bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos sunkumų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo klausimais;
 • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams;
 • Atlieka aktualius grupinius tyrimus atsižvelgdama į progimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su vaiku dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 • Skatina saugios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40