Savanorystė

Savanoriškas darbas

Savanorystės samprata

Žodis „savanoris" nuo senų laikų buvo žinomas lietuvių kalboje. Jis reiškė:

1. pameistrį, dirbantį meistrui ir, už darbą negaunantį jokio atlygio,

2. kariuomenės savanorį.

Šiandieninėje Lietuvoje "savanorio" sąvokos aiškinimų yra keletas

Savanoris - bet koks žmogus, skiriantis savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui organizacijoje ir

neimantis už tai piniginio atlygio.

Savanoris - tai asmuo, savo noru aukojantis savo laiką kitų žmonių labui, nereikalaujantis už tai

atlyginimo, tačiau siekiantis asmeninio tobulėjimo, įgyjantis patirties bei gaunantis dvasinės

naudos, kuria dalijasi su bendruomene, ir prisiimantis atsakomybę už savo veiklą.

Savanoris - tai žmogus motyvuotas atlikti savanorišką darbą jam svarbioje visuomenės veiklos

srityje. Jis sąmoningai nusprendžia tapti savanoriu ir skirti tam tikrą savo laiko dalį šiam

prasmingam darbui.

Nesvarbu, kuriuo savanorio apibrėžimu vadovaujamasi, savanoriauti reiškia panaudoti savo

sugebėjimus ir patirtį, įgauti naujų įgūdžių, susirasti draugų bei pakeisti socialinį gyvenimą.

Savanorystė

Savanorystė - tai vienas būdų aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, prisidėti sprendžiant

skurdo, nedarbo, bendruomenės saugumo, turiningo laisvalaikio organizavimo, sveikatos,

aplinkosaugos, ugdymo ir kitokias problemas.

Savanoris skiria savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui visuomenei naudingą darbą dirbančioje ne

pelno organizacijoje, neimdamas už tai piniginio atlyginimo.

Šiandieninėje Lietuvoje yra pakankamai sunku rasti darbą neturint jokios patirties. Savanorystė

atveria plačias galimybes pažinti save, savo sugebėjimus, atskleisti gabumus, kurių iki šiol nematei.

Savanoriai, neapriboti darbo valandų, turi realią galimybę išbandyti save įvairiose srityse, prisiimant

atsakomybę. Tai yra itin aktualu studijuojantiems, besimokantiems.

Savanorystė - visuomenės pilietiškumo barometras. Kiekvienas žmogus yra ir turi būti pilnavertis

mūsų bendruomenės narys.

Savanorystė yra neatlygintinas žmonių indėlis, darbas, siekiant kartu kurti tokią' visuomenę, kurioje

visi norime gyventi.

Savanoriška veikla remiasi:

 • asmenybės motyvacija ir laisva pasirinkimo valia;
 • pilietiškumo ugdymu, bendruomenės aktyvumo didinimu;
 • suteikia sąlygas žmogui veikti vienam arba grupėje organizacijos rėmuose;
 • didina žmonių galimybes, gerina kasdieninį gyvenimą,
 • vienija žmones;
 • aktyvina visuomenės ekonominį gyvenimą;
 • sukuria naujas darbo vietas, naujas profesijas.

Savanorystės veiklos kryptys

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Adresas Lankytinos savaitės dienos
1. Mokykla – darželis Vasario 16-osios g. 15 A, Garliava I - V
2. Globos namai „Čia jūsų namai“ J. Biliūno g. 4, Garliava I - V
3. Globos namai „Senjorų vila“ Žalioji g. 19B, Garliava I - V
4. Neįgaliųjų draugija Lozoraičio g. 19, Garliava I - V
5. Caritas Parapijos namai I - V
6. VDU botanikos sodas Ž. E. Žilibero gatvė 6, Kaunas I - V
7. Gyvūnų prieglauda „Penkta koja“ Linksmakalnis I - V
8. Garliavos Sporto ir kultūros centras Vasario 16 – osios 8, Garliava I - V
9. Mokyklos biblioteka   I

Visais rūpimais klausimais kreipkitės į neformaliojo švietimo skyriaus vedėją Loretą Mikelionienę (119 kab.).

Atnaujinta: 2024-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40