Borutaičių draugija

Borutaičių draugija

Borutaičių draugija - tai visuomeninė kultūrinė organizacija, įkurta garliavos jonučių vidurinėje mokykloje 1994 metais birželio 15 d. pirmosios „poezijos pavasarėlio“ šventės metu.

Šiai visuomeninei organizacijai (asociacijai nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį)  1997 metų gruodžio 29 d. suteiktas juridinis statusas, patvirtintas Kauno rajono savivaldybės mero.

Borutaičių draugijos tikslas – ugdyti  kūrybingą,  aktyvų jaunimą, atsakingą už  savo  krašto ateitį.

Borutaičių emblema

 

Borutaičių draugijos šūkis - „SMARKIAI GYVENK!”

 • Skleisti Kazio Borutos, laisvos minties kūrėjo, idėjas.
 • Skatinti pagarbą savo krašto kultūrai, tradicijoms.
 • Ugdyti mokinių meninę saviraišką, kūrybiškumą.
 • Plėtoti ryšius su rašytojo Kazio Borutos kraštiečiais (Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos bendruomene) ir jo giminėmis, artimaisiais (rašytojo dukterimi m. dr. Egle Makariūniene ir jos šeima, rašytojo brolio Jono Borutos vaikais ir vaikaičiais irk t.).
 • Bendradarbiauti su kitomis mokinių ir jaunimo visuomeninėmis kultūrinėmis organizacijomis, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga  “Apvalusis stalas” .

Borutaičių draugijos nariu gali būti kiekvienas Garliavos Jonučių progimnazijos 5 – 8 klasių  ir Garliavos Jonučių gimnazijos I - IV klasių mokinys, besidomintis literatūrine, kultūrine veikla, siekiantis būti aktyvus savo krašto pilietis ir norintis aktyviai, prasmingai praleisti laisvalaikį.

Ryškiausias Borutaičių draugijos veiklos akcentas – kiekvieną gegužę rengiama Atviroji mokinių poezijos šventė - konkursas “Poezijos pavasarėlis”, kuris vyksta prie rašytojo Kazio Borutos namelio Garliavos apylinkėje, Ražiškių kaime (nuo 2008 m. -  Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginių ciklo dalis).

Borutaičių draugijos narių buveinė – Vasario 16 g. 8, Garliava, Garliavos Jonučių gimnazija, 312 kabinetas. Šiam lietuvių kalbos kabinetui už rašytojo Kazio Borutos idėjų skleidimą, kūrybišką Borutaičių draugijos veiklą, jaunųjų literatų ugdymą ir krašto tradicijų saugojimą 2006 m. gegužės 10 d. suteiktas Kazio Borutos lietuvių kalbos kabineto vardas.

Nuo pat organizacijos įkūrimo Borutaičių draugijos pirmininkė yra Garliavos Jonučių gimnazijos  lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Zigrita Petraitienė.


Borutaičių himnas

Žodžiai K.Borutos ir Z.Gaižauskaitės

muzika A.Dunio

Siaudžia griaudžia pagiriai, 
Kad aušra net plyšta, 
Dangų gręžia vyturiai, 
- Pavasaris sugrįžta.

Priedainis
ir šviesos, ir mokslo sieksim,
kiek galėsim, kiek pajėgsim.
Mes, jaunieji borutaičiai,
įsijungt į būrį kviečiam.
Laukia daug naujų darbų.
Jokios kliūtys – nesvarbu.

Mūsų norai, mūsų siekiai –
su daina skubėt į priekį.
Vėjui siausti, šilui ošti,
mums – darbais tėvynę puošti. 
Eina tiesiai per laukus,
nematomas kaip vėjas,
kelia želmenis, daigus,
- visą žemę sėja.  

Priedainis  

Tai ir pats neatsilik,
sėk žodžius tauriausius,
veržias kupina širdis,
- gausų derlių gausi.  

Priedainis

Atnaujinta: 2024-02-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.35
 • 2. 8.55 – 9.30
 • 3. 10.00 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.35
2-4 klasės
Pertrauka
 • 1. 8.00 – 8.45
 • 2. 8.55 – 9.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.00 – 13.45
5-8 klasės
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 10.00 – 10.45
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40