Kokybė krepšelio lėšomis vykstančių anglų kalbos mokymų mokytojams sklaida

Garliavos Jonučių progimnazijoje vykdytos visų dalykų mokytojų apklausos dėl kalbų mokėjimo ir pageidavimų tobulinti kalbinius įgūdžius. Rezultatai atskleidė,  jog net 46 apklausoje dalyvavę mokytojai pageidautų tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Šie mokytojai jau yra įsitraukę arba ketina įsitraukti į mokykloje vykdomą anglų kalbos ir dalyko integruotą mokymą, PROMODI ir tarptautinius projektus.

Nuo 2020 metų pradžios trys pagal mokymosi lygius sudarytos  mokytojų grupės kartu su mokytojomis A. Jurkšaite, R. Čepuliene ir R. Krulikauskiene ėmėsi intensyviai gerinti anglų kalbos žinias bei įgūdžius. Vieniems tereikia prisiminti, ką kažkada mokėjo, kitiems tenka atkakliai kartoti paprasčiausias frazes, bandyti perprasti veiksmažodžių laikų subtilybes ir gausinti žodyną, kurio prireiks vėliau, planuojant ir vedant integruotas dalyko ir kalbos pamokas.

Jonučių progimnazijos mokytojai, panašu, tikrai turi supergalių. Jie ne tik įvaldė nuotolinį mokymą, bet karantino metu neapleido anglų kalbos mokymosi ir vos radę minutę laisvo laiko atsiverčia vadovėlius. Apie tai trumpame vaizdo reportaže:

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos